Gen 4 VPS och dedikerade servrar Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Rensa NGINX-cachning på min Gen 4 VPS-server med cPanel

Om du har gjort en tidskänslig ändring av din webbplats och vill förhindra att användare råkar visa den cachade versionen kan du rensa din NGINX-cache manuellt i ditt GoDaddy-konto. För ändringar som inte är tidskänsliga rensar NGINX Caching automatiskt sin cache regelbundet.

  1. Logga in på ditt GoDaddy produktsida .
  2. Välj Servrar på sidan Mina produkter .
  3. Välj Hantera bredvid den Gen 4 VPS du vill använda.
  4. Under Konton väljer du listrutan och väljer sedan önskat cPanel-konto.
  5. Välj Rensa cache bredvid NGINX CACHING .

Ett meddelande om bekräftelse bekräftar att NGINX-cachen har rensats. Om du har andra cPanel-konton som du vill rensa NGINX-cachning för måste du välja varje konto i listrutan och rensa cacheminnet för sig.

Mer information

  • Utöver NGINX-cachning kanske du vill rensa webbläsarens cache .
  • Konfigurera NGINX Caching på min Gen 4 VPS-server med cPanel