GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Redigera på arbetsytan

Du redigerar dina projekt på arbetsytan. Varje gång du öppnar en mall eller startar ett nytt projekt från grunden använder du arbetsytan.

Här kan du lägga till och redigera text, bilder och videor, arbeta med lagerverktyg som att maskera eller blanda bakgrunden, justera bildinställningar med mera.

Så här redigerar du ett befintligt projekt:

  1. Logga in på din GoDaddy Studio-app.
  2. Längst ner på skärmen väljer du Projekt och sedan det projekt du vill arbeta med.

Din arbetsyta

  1. Logga in på ditt GoDaddy Studio-konto .
  2. Rulla ner till dina projekt och välj sedan det projekt du vill arbeta med.

Din arbetsyta

Mer information