|  Start
Hjälp

Domäner Hjälp

När kan jag registrera ett domännamn som har utgått?

Domännamn blir vanligtvis inte tillgängliga för omregistrering när de löper ut. De flesta registratorer tillämpar en respittid, som kan vara allt från en vecka till ett år, under vilken en registrerare kan förnya utgångna domännamn. Vilken respittiden är varierar mellan olika registratorer och domännamnstillägg. Respittiden för ett .com-domännamn kan till exempel skilja sig från respittiden för ett .us-domännamn, även om samma registrator används.

När registratorns respittid är ute har de flesta domännamn även en s.k. inlösenperiod. Den här perioden kan vara två veckor till 30 dagar och under den här tiden kan den nuvarande registreraren förnya domännamnet genom att betala en inlösenavgift tillsammans med förnyelseavgiften för domännamnet.

Om den nuvarande registreraren inte förnyar eller "löser in" domännamnet kan det auktioneras ut. När ett domännamn frisläpps för offentlig auktion kan du delta och eventuellt köpa det om du lägger det vinnande budet.

Om domännamnet inte förnyas, löses in eller köps via auktion återgår det till sitt register. Registret avgör när domännamnet frisläpps för registrering igen. När det väl sker kan du registrera domännamnet som vanligt hos oss.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.