Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Manuellt exportera bulkbeställningar från adminlistan

Beställningar kan när som helst exporteras manuellt i rapporteringssyfte, för delning med fullgörandepartners eller för import till en annan butik. Följ stegen nedan för att manuellt exportera bulkbeställningar från adminlistan:

Obligatoriskt: WooCommerce-kund / beställning / kupongexport är ett premium WooCommerce-tillägg som ingår i Managed WordPress Ecommerce, Managed WooCommerce Stores eller som ett fristående köp.
 1. Logga in på WordPress .
 2. I administratörsmenyn väljer du WooCommerce och sedan Order.
 3. Välj en eller flera beställningar att exportera.
  OBS! Ställ in exporterat filter för att visa beställningar baserat på exportstatus.
 4. Välj önskad åtgärd i menyn Massåtgärder :
  • Hämta till CSV
  • Hämta till XML
  • Exportera och skicka : Skickar en export av de valda beställningarna via FTP, HTTP POST eller e-post.
 5. Klicka på Verkställ .
  OBS! Om du väljer Export och Skicka uppmanas du att välja en automatisk orderexport som använder samma överföringsmetod som du tänker använda för den här.

Du bör se exportfilen tillgänglig för nedladdning omedelbart, och framöver markeras den som exporterad. Som ett resultat ingår inte ordern i framtida automatiserade export.

Mer info