Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lösa in ett presentkort manuellt

Du kan lösa in presentkort för antingen hela eller partiella värde och kan lösa in presentkort flera gånger tills hela värdet är slut. Både administratörer och butikshanterare har som standard tillgång till att lösa in presentkort manuellt.

Så här löser du in ett presentkort manuellt:

  1. Logga in på WordPress
  2. Gå till WooCommerce och välj Presentkort och antingen:
    • Välj bockikonen i kolumnen Åtgärder eller
    • Välj presentkortet i fråga och klicka på Lös in.
  3. Ange det belopp du vill lösa in.
  4. Du kan även ange en anteckning / anledning till inlösen.
  5. Klicka på Lös in .

När ett presentkort har lösts in helt (dvs. det finns inget återstående värde) ändras statusen från ”Aktiv” till ”Återlöst”.

Relaterade steg