Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lös in ett presentkort online

Kunder kan lösa in presentkort online på din butiks kassasida.

Inlösenprocess för kassan

  1. Lägg till en produkt i kundvagnen.
  2. Välj sidan Kundvagn eller Kassa.
  3. Ange presentkortskoden i fältet Kupongkod .
  4. Välj Använd kupong .
OBS! Hur presentkortet tillämpas beror på om de löser in ett presentkort för flera ändamål .

Presentkort för engångsbruk

Produkterna i kundvagnen kontrolleras för att se om de kan lösas in för det presentkortet. Om kundvagnen innehåller minst en produkt som kan lösas in, används presentkortet på den prissatta varan som är kvalificerad för inlösen. Detta ger 100% rabatt på varans pris, oavsett presentkortets värde.

Presentkortets värde tillämpas innan skatt beräknas, så skatt beräknas på delsumman efter att presentkortet har dragits av.

Presentkort för flera ändamål

Kundvagnens totala belopp kompenseras av presentkortets värde. Om endast en del av presentkortets värde används anses det vara delvis löst in och kan användas igen vid ett senare tillfälle.

Presentkortets värde tillämpas efter att skatt har beräknats, så skatt beräknas på delsumman innan presentkortet dras av.

Relaterade steg