Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Logga in på phpMyAdmin på mitt Linux-värdtjänstkonto

Så här loggar du in på phpMyAdmin för att hantera dina MySQL-databaser. Du kan ändra databasvärden, köra frågor och skapa, visa eller ändra din databasstruktur. Se till att du säkerhetskopierar din databas innan du ändrar den.

OBS! Program som WordPress och Joomla har ett eget gränssnitt för modifiering av de flesta aspekter av en databas. Om du använder något av de här programmen behöver du förmodligen inte använda phpMyAdmin för att hantera databasen såvida du inte specifikt har instruerats om det.

 1. Gå till din GoDaddy produktsida.
 2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
  välj hantera
 3. Välj phpMyAdmin i det övre vänstra hörnet av kontots kontrollpanel.
  välj phpmyadmin

  Hemsidan phpMyAdmin för ditt konto visas.
  phpmyadmin-hemsida

Mer information