Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Logga in på phpMyAdmin i Windows-värdtjänster

Om du vill utföra uppgifter för databashantering som att ändra värden eller köra frågor kan du använda phpMyAdmin. Så här kommer du dit i ditt Windows-värdtjänstkonto.

OBS! Program som WordPress® och Joomla® har ett eget gränssnitt för att arbeta med databaser. Om du använder något av de här programmen behöver du antagligen inte använda phpMyAdmin för att hantera databasen såvida du inte specifikt har instruerats om det. Säkerhetskopiera alltid din databas innan du ändrar den.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Välj Värdtjänster och välj Hantera bredvid det Windows-värdtjänstkonto du vill hantera.
  3. Gå till kontots kontrollpanel och välj Plesk Admin.
  4. Gå till Plesk-hemsidan och välj Databaser i den vänstra navigeringen.
  5. Välj phpMyAdmin för den domän du vill hantera.

Mer information