Hanterad WordPress Hjälp

Logga in på din Hanterade WordPress-webbplats

Du kan komma åt WordPress-kontrollpanelen för de olika webbplatser du har, i dina Managed WordPress-paket. Från kontrollpanelen kan du när som helst redigera webbplatsen.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. På sidan Mina produkter väljer du Hantera alla bredvid Managed WordPress.
    Välj Hantera alla
  3. Välj WP Admin i menyn Menyikon för den webbplats du vill redigera.
    Välj wp-admin

Då startas WordPress-kontrollpanelen, där du kan bygga och redigera webbplatsen.

Mer information