Hanterad WordPress Hjälp

Lägg till ytterligare domäner till mitt Managed WordPress-paket

Du kan lägga till ytterligare domäner och underdomäner till ditt Managed WordPress-paket. Dessa domäner och underdomäner kommer att skicka vidare trafik till den primära domänen. Detta är inte ämnat för multi-webbplatser.

OBS! WordPress multiwebbplats-nätverk stöds inte för Managed WordPress-paket.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Från avsnittet Managed WordPress väljer du Hantera för den webbplats du vill använda.
  3. I den här kontrollpanelen öppnar du fliken Inställningar högst upp.
  4. I avsnittet Domäner väljer du Lägg till och därefter Ny ytterligare domän.
    Såhär lägger du till en ytterligare domän eller underdomän till Managed WordPress
  5. Välj var du vill publicera genom att välja en tillgänglig domän från ditt konto. För underdomäner och domäner som inte är registrerade till ditt kundkonto väljer du använd en annan domän.
  6. Välj Fortsätt .
  7. (Valfritt) För domäner som registrerats utanför ditt kundkonto måste du kopiera de angivna DNS-uppgifterna för att uppdatera DNS-inställningarna för domänen.
OBS! Om du använder en underdomän behöver du också lägga till en ny post i domänkontrollerna för den primära domänen. (Vad är en underdomän?)

Mer information