Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till produktattribut i WooCommerce

Du kan skapa attribut för produkter i WooCommerce. Attribut har två huvudsyften. Det första syftet är variabla produkter. Du måste skapa attribut för att kunna skapa produktvarianter baserat på dessa attribut. Det andra syftet med attribut är att låta kunder filtrera produkter som innehåller ett visst attribut med hjälp av en WooCommerce-widget.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Klicka på Produkter i menyn till vänster.
  3. Klicka på Attribut i den utökade WooCommerce-menyn.
  4. På vänster sida av skärmen visas avsnittet Lägg till nya attribut.
  5. Ange ett namn för attributet.
  6. Ange en Slug för attributet (eller lämna det här tomt för WooCommerce för att generera det åt dig).
  7. Markera kryssrutan för att aktivera Aktivera arkiv . Om det här alternativet är aktiverat kommer din webbplats att ha en sida som visar alla produkter med detta attribut.
  8. Klicka på knappen Lägg till attribut.

Relaterade steg

Mer information