Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Lägg till ett domänalias till mitt Windows-värdtjänstkonto

Använd ett domänalias för att ladda en annan värdbaserad domännamns webbplats på ditt Windows-värdtjänstkonto.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Välj Värdtjänster och välj Hantera bredvid det Windows-värdtjänstkonto du vill använda.
  3. Gå till kontots kontrollpanel och välj Plesk Admin.
  4. Gå till sidan Plesk webbplatser och domäner och välj Lägg till domänalias .
    välj lägg till domänalias
  5. Ange domänaliasnamnet . När någon letar efter domännamnets namn omdirigeras webbläsaren till en annan domän.
  6. Välj det domännamn du vill att aliaset ska peka mot (vanligtvis din primära domän) bredvid för domänen.
  7. Lämna de andra alternativen som standardvärden och välj sedan OK .

Mer information