Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Ladda upp filer med min filhanterare för Linux-värdtjänster

cPanels filhanterare är en användarvänlig uppladdningsmetod för Linux-värdtjänster. Filhanteraren fungerar bäst till ett litet antal filer. Om du ska ladda upp många filer kan du komprimera dem till format som .zip på datorn innan du laddar upp dem.

  1. Gå till din GoDaddy-produktsida.
  2. Under Värdtjänster för webbhotell intill det Linux-värdtjänstkonto du vill använda, väljer du Hantera.
    linux-manage
  3. Under Webbplatser väljer du Filhanterare för din domän.
    linux-hosting-file-manager
  4. Navigera till den katalog som du vill ladda upp till. Som standard startar du i din primära rotkatalog eller rotkatalogen för tilläggsdomänen.
  5. Välj Ladda upp.
  6. Dra filerna till Släpp filer här för att ladda upp. Eller välj Välj fil, välj den fil du vill ladda upp och välj sedan Öppna.

När alla filerna kommer upp till 100 % är uppladdningen klar och du kan navigera vidare.

Relaterade steg

Mer information