Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Återställ ett cPanel-konto med dagliga säkerhetskopior

Varning: Den här återställningen kan skriva över alla befintliga filer, databaser och e-postmeddelanden med innehållet från din säkerhetskopia.

Återställ ett helt cPanel-konto från ett valt reservdatum med hjälp av Dagliga säkerhetskopior.

 1. Logga in på ditt GoDaddy produktsida .
 2. Välj Webbhotell . Välj sedan Hantera bredvid det Linux-värdtjänstkonto som du vill återställa.
  klicka på hantera
 3. Välj Säkerhetskopior längst upp på skärmen.
 4. Välj Visa säkerhetskopior .
 5. Välj önskat datum för säkerhetskopiering. Det kan ta några minuter innan motsvarande säkerhetskopia har monterats på cPanel-servern.
 6. Välj Återställ kontot.
 7. (Valfritt) Markera kryssrutorna för att hoppa över återställning av databasen eller hemkatalogen .
 8. Välj Starta återställning .
 9. Välj återställningsloggfliken för att kontrollera återställningens status.

Ett bekräftelsemeddelande visar att cPanel-kontot har återställts.

Mer information