Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Konfigurera länkade WooCommerce-produkter

I den här guiden får du reda på hur du länkar relaterade produkter till Up-Sells och Cross-Sells.

  1. Logga in på WordPress.
  2. Gå till WooCommerce > Produkter och välj en produkt.
  3. Klicka på fliken Länkade produkter på panelen Produktdata.
  4. Lägg till produkter i områdena Uppsälj eller Korsförsäljning genom att söka efter produktnamnet.
  5. Klicka på Uppdatera för att spara ändringarna.

Mer information