Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Kom igång! Konfigurera WooCommerce-inställningar

Nedan hittar du fler länkar med mer information om alla WooCommerce-inställningar och hur du kan konfigurera dem. Du kan börja med att navigera till WooCommerce > Inställningar från din WordPress-webbplats.

Obs! Det här är standardinställningarna i WooCommerce. Det kan hända att andra insticksprogram skapar egna flikar med exklusiva inställningar, så läs dokumentationen för det insticksprogrammet om du behöver mer information

 • Fliken Allmänna inställningar

  Här hittar du allmänna inställningar som hur du sätter upp din butiks adress, leveransplatser, aktiverar skatter samt olika valutaalternativ.

  ( Tillbaka till början. )

 • Fliken Produktinställningar

  På den här fliken kan du hitta inställningar som gäller hur produkter visas, mått, lagerhantering och hur du ställer in tröskeln för lågt lagersaldo och aviseringar om slut i lager. Du kan också ange nedladdningsmetod för fil för de produkter som kan laddas ner, samt andra inställningar.

  ( Tillbaka till början. )

 • Fliken Skatteinställningar

  Här kan du ange skattealternativ för din butik, samt skattesatserna standard, sänkt och noll skatt.

  ( Tillbaka till början. )

 • Fliken Leveransinställningar

  På den här sidan kan du konfigurera leveranszoner för din butik, leveransalternativ som att beräkna leveranskostnader och skapa olika leveransklasser.

  ( Tillbaka till början. )

 • Fliken Betalningsinställningar

  På den här fliken kan du aktivera de betalningsmetoder som stöds i din butik, komma åt deras inställningar genom att klicka på namnet i betalningsgatewayen och till och med ändra i vilken ordning de visas på din kassasida.

  Obs! Om du inte kan se den betalningsgateway du föredrar här bör du se till att du aktiverar relevant insticksprogram i WordPress-administrationspanelen.

  ( Tillbaka till början. )

 • Fliken Konton och sekretess

  Här hittar du inställningar för att betala som gäst, hur man skapar konto för din butik, hur du kan hantera begäranden om att radera konto och hur man tar bort personuppgifter. Du kan också hitta ett avsnitt om sekretesspolicy samt hur du konfigurerar hur länge butiken ska spara personuppgifter.

  ( Tillbaka till början. )

 • Fliken E-postinställningar

  På den här fliken kan du hantera e-postaviseringar från din butik, ange namn och adress för avsändare och anpassa e-postmallen.

  ( Tillbaka till början. )

 • Fliken Avancerade inställningar

  På den här fliken finns många olika alternativ gällande att ändra slutpunkter för standardsida och hur du kan konfigurera din butik, integrera med REST API och hantera Webhooks med mera.

  ( Tillbaka till början. )

Mer information