Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Installera WordPress på min Linux-värdbaserade domän med cPanel

Om du vill använda WordPress för att skapa din webbplats och blogg måste du först installera det på ditt värdkonto.

 1. Gå till ditt GoDaddy produktsida.
 2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
  välj hantera
 3. Gå till kontots Kontrollpanel, avsnittet Webbplatser och välj Installera program under den domän som du vill installera WordPress för. Därefter visas installationens programväljarsida.
  välj installera program
 4. Välj WordPress-blogg under Appar för innehållshantering.
 5. Välj + installera detta program.
 6. Fyll i följande fält, och välj sedan Installera:
  FältVad ska man göra...
  Plats - domänVälj det domännamn du vill använda.

  Obs! För att använda en underdomän (till exempel underdomän.kulexempel.com) lägger du först till underdomänen till ditt konto och uppdaterar sedan programväljarsidan.

  Plats - katalog (valfritt)Ange den katalog där du vill installera WordPress. För att använda WordPress med domänen du valde i fältet Domän kontrollerar du att detta fält är tomt.

  Obs! Om du skriver ett ord i fältet kommer adressen (URL:en) för den skapade webbplatsen att inkludera detta ord i katalognamnet. Om du exempelvis skriver blogg i detta fält blir webbadressen för din WordPress-webbplats kulexempel.com/blogg.

  VersionVi rekommenderar att du använder alla standardinställningarna.
  InställningarDet finns ett antal alternativ som genereras automatiskt åt dig. Vi föreslår att du anger ditt eget administratörsanvändarnamn och administratörslösenord så att de är lätta att komma ihåg, och att ändra administratörs-e-postadressen till ett konto som du använder regelbundet.

  Varning: Du behöver användarnamnet och lösenordet för att logga in på din WordPress-webbplats.

  Ändra webbplatsens rubrik till namnet på din webbplats och ändra webbplatsens motto till ett kort meddelande som beskriver din webbplats och vad som är syftet med den. Eftersom sökmotorer använder sig av denna information är det viktigt att använda ord som återspeglar ditt varumärke och din verksamhet.

  Lämna alternativen för Tvåstegsverifiering, Begränsade inloggningsförsök och Aktivera flera webbplatser på sina standardvärden tills vidare.
  AvanceratVälj hur du vill hantera avancerade alternativ såsom databashantering och säkerhetskopior. Vi rekommenderar Hantera avancerade inställningar åt mig automatiskt, men du kan ändra detta när som helst.

Nästa steg

Mer information