Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Installera en SSL med AutoSSL på min Linux-värdtjänst

Vi har lagt till AutoSSL, en cPanel-funktion som regelbundet skannar ditt cPanel-konto och automatiskt installerar en gratis DV SSL (eller förnyar utgångna certifikat) på domäner som uppfyller installationskraven. Om det behövs för felsökning kan du även köra AutoSSL manuellt.

Obligatoriskt: För att AutoSSL ska fungera på din domän måste du:
OBS! AutoSSL ingår i de flesta Linux-värdtjänstpaket. Du kan se vår webbplats för mer information.
  1. Logga in på ditt GoDaddy produktsida .
  2. Välj Webbhotell . Sedan väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
    klicka på hantera
  3. I värdkontots kontrollpanel väljer du cPanel Admin .
  4. På sidan cPanel i avsnittet Säkerhet väljer du SSL / TLS-status .
  5. Markera kryssrutorna för önskade domäner eller markera den översta kryssrutan för att markera alla.
  6. Välj Kör AutoSSL .

Ett meddelande om bekräftelse bekräftar att ditt SSL-system har installerats. Dina AutoSSL-certifikat förnyas automatiskt.

Relaterade steg

Mer information