|  Start
Hjälp

SSL-certifikat Hjälp

Information om kravet på SHA-2-hash-funktionen

Alla SSL-certifikat som använder den gamla SHA-1-hash-funktionen måste uppdateras så att SHA-2-hash-funktionen kan användas omedelbart. SHA-1 kan vara osäkert, vilket kullkastar SSL-certifikatets syfte.

Ytterligare information

SSL-certifikat förvränger (eller krypterar) kommunikationen mellan din webbplatsserver och besökarens webbläsare så att det bara är de som förstår varandra. Den här störningen förhindrar att andra tjuvlyssnar på konversationen och plockar upp information som du inte vill att de ska veta om: vanligtvis säker information som kreditkort och personnummer. Krypteringen görs med en hash-funktion.

Kodsigneringscertifikat krypterar olika typer av information, men de använder även samma funktion för att "signera" körbar kod när programutvecklaren släpper den. Om någon har manipulerat koden fungerar inte hash-koden och användaren varnas när de försöker köra den.

Den hash-funktion vi använde mest före 23 december 2013, kallades för SHA-1; den har funnits sedan SSL-certifikat först utvecklades i mitten av 1990-talet.

Allteftersom datorer blir mer och mer kraftfulla finns det större möjligheter att dekryptera SHA-1-hash-kodad information. Därför driver Microsoft® på nya riktlinjer för branschen som kräver att alla certifikatutfärdare, inklusive oss, börjar använda SHA-2 som vår standardmässiga hash-funktion. Google är också med på noterna och deras webbläsare Chrome® kommer att börja varna besökare om säkerhetsproblem med certifikat som använder SHA-1.

Måste mitt certifikat använda SHA-2?

Nya certifikat som vi utfärdar med utgångsdatum efter 1 januari 2017 kan endast använda SHA-2.

Kodsigneringscertifikat med utgångsdatum efter 31 december 2015 måste också använda SHA-2, med undantag för att SHA-1-kodsigneringscertifikat kan fortsätta att användas för att signera filer för användning i Windows Vista och tidigare versioner av Windows. Du hittar mer information i Microsofts artikel Windows-tillämpning av autentisering av kodsignering och tidsstämpling .

Certifikat som redan har utfärdats behöver inte börja använda SHA-2, men vi rekommenderar att det används. Om du övergår till SHA-2 nu framtidssäkrar och förbättrar du din servers säkerhet. Du kan byta din hash-funktion till SHA-2 genom att helt enkelt uppdatera ditt certifikat. För mer information, se Omkryptera certifikatet.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.