Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Inaktivera förnyelser av WooCommerce.com-tillägg

Om du har prenumerationer på WooCommerce.com-tillägg som ingår i ditt Hanterad WordPress - värdtjänstplan för e-handel kan du avbryta förnyelserna för dessa tillägg i ditt WooCommerce-konto.

  1. Logga in på sidan Mina prenumerationer på ditt WooCommerce.com-konto.
  2. Ställ in inställningen "Automatisk förnyelse" till "av" för varje tillägg som du aktiverar med din värdtjänstplan för e-handel.
  3. Om du har förnyat tillägget på WooCommerce.com inom de senaste 30 dagarna kan du ha rätt till återbetalning. Följ anvisningarna i den här guiden från WooCommerce för att begära en återbetalning .
  4. Aktivera tilläggen i din WordPress-admin under WooCommerce > Tillägg > Inkluderade tillägg enligt anvisningarna i den här guiden .

Relaterade steg

Mer information