Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Lägg till tillägg i värdtjänster för E-handel

Din hanterade Managed WordPress Ecommerce-värdtjänst är späckat med WooCommerce-tillägg, en del är utvecklade av Woo-teamen och andra av SkyVerge. Vi förinstallerar vissa tillägg baserat på dina val vid den inledande konfigurationen när du tillfrågas vad du vill använda webbplatsen till.

Du kan enkelt få de tillägg installerade som du behöver.

  1. Logga in på ditt GoDaddy-konto och öppna produkten. (Behöver du hjälp med att öppna din produkt?)
  2. I menyn till vänster klickar du på WooCommerce.
  3. Välj Ändelser. Du bör finnas med på fliken Ändelser som ingår bild av fliken ändelser som ingår
  4. Rulla genom listan över tillägg som ingår och välj Installera nu för dem du behöver.
  5. För att aktivera tilläggets funktionalitet väljer du Aktivera.
  6. Tillägg som är installerade och aktiva kommer att märkas som Aktiva.

Du kan gå tillbaka till listan när du vill och installera fler tillägg.

Obs! Om du ansluter ditt WooCommerce.com-konto kommer fliken WooCommerce.com-prenumerationer att visa de här tilläggen som INAKTIVA, även om tilläggen fortfarande är installerade, aktiverade, uppdaterade och tillgängliga via Tillägg som ingår.

Mer information