Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Importera produktvarianter med tillägget för CSV-produkten för CSV-import

Det är möjligt att importera varianter till dina produkter med hjälp av Product CSV Import Suite. Variationer är underordnade till variabla produkter, så först måste du importera överordnade produkter.

Obligatoriskt: CSV-produktpaket för produkter är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress e-handelshotell eller som ett fristående köp.

Steg för att importera produktvarianter:

  1. Logga in på WordPress.
  2. Importera produkter till WooCommerce med CSV-produkten för import av produkter.
  3. Skapa en CSV-fil för dina produktvarianter.
  4. Ladda upp din CSV genom att till WooCommerce > CSV Import Suite och klicka på Importera variationer.
  5. Välj din fil och klicka på Ladda upp fil och importera.
  6. Kartlägg dina fält. Se till att alla kolumner mappar till rätt fält i WordPress.
  7. Klicka på Skicka. Dina produktvarianter ska nu importeras.

Relaterade steg

Mer information