Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Importera MS SQL 2008-databaser

Du kan använda Microsoft SQL Server Management Studio för att importera en SQL 2008-databas som inte har skapats i vår delade värdtjänstmiljö. Hämta den senaste versionen av SQL Server Management Studio Express från Microsoft .

  Att importera MS SQL 2008-databaser

  1. Anslut till den lokala SQL Server. På SQL Server 2008 Express är kommandot vanligtvis \\ SQLEXPRESS .


  2. Från Objektutforskaren högerklickar du på din lokala databas, väljer Uppgifter och väljer sedan Generera skript .


  3. Välj din lokala databas i skriptguiden och välj sedan Skapa alla objekt i vald databas .


  4. Välj de objekt som du vill skript och ändra sedan Skriptanvändningsdatabas till Falskt .


  5. Välj Skript till nytt frågefönster , klicka på Slutför och klicka sedan på Slutför . Den här processen genererar skriptet för import av din databas.


  6. När skriptet har genererats klickar du på Stäng .


  7. Klicka på skriptet för att markera det och välj sedan Ändra anslutning . Fyll i informationen för fjärranslutning av databasservern.


  8. För att köra skriptet, kontrollera att namnet bredvid knappen Kör matchar ditt databasnamn och klicka sedan på Kör!