Hur många filer får det plats i en delad värdtjänstkatalog?

Antalet filer per katalog varierar beroende på typen av värdtjänster:

Typ Max. filer per katalog1
Klassisk och webb 1 024 filer/inoder2
cPanel, Plesk, Hanterad WordPress Ingen gräns3

Dessa gränser förhindrar kunders filstrukturer från att belasta serverns resurser och negativt påverka dess belastningstid.

Om du överskrider gränserna för kontot kan felmeddelandet Slut på diskutrymme" visas när du försöker lägga till eller skapa fler filer i den katalogen. Det betyder inte att hela värdtjänstkontot har överskridit diskutrymmet, bara den katalogen.

Problemet kan undvikas genom att dela upp katalogerna med många filer/inoder i underkataloger, samt genom att skära ner alla 'cache' eller 'miniatyrbild' kataloger som din webbplats använder manuellt eller med ett cron-jobb. Vi varnar kunder som överskrider den här gränsen och kan flytta filer för att bibehålla serverns prestanda.

1 Hela värdtjänstkontot rymmer högst 500 000 filer och mappar (Windows) eller 250 000 inoder (Linux).

2 Filnamn som innehåller mellan 1 och 16 tecken räknas som 1 inod, 17 och 32 tecken räknas som 2, 33 och 48 tecken räknas som 3, osv. Ju längre filnamn, desto färre filer finns i en katalog.

3 Det finns ingen riktig gräns men för optimal prestanda rekommenderar vi att du begränsar dina kataloger till högst 1 024 filer/inoder. cPanel-konton kan heller inte överskrida den totala inodgränsen (fil) för sina konton (mer info).


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.