Gå direkt till huvudinnehållet
Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

GoDaddy Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Hur många filer får det plats i en delad värdtjänstkatalog?

Antalet filer per katalog du kan ha beror på din värdtjänst:

Typ av värdtjänst Max. filer / katalog
Linux-värdtjänster (cPanel), Windows-värdtjänster (Plesk), Hanterad WordPress Ingen gräns 1
Webb & Klassisk 1 024 filer / inoder 2

1 Ditt värdkonto får inte innehålla mer än 500 000 filer och mappar (Windows) eller 250 000 inoder (Linux). För bästa möjliga webbplatsprestanda , begränsa dina kataloger till högst 1 024 filer / inoder vardera.

2 Ju längre dina filnamn är, desto färre filer kan du ha i en katalog (filnamnslängder på 1-16 tecken räknas som 1 inod, 17-32 tecken räknas som 2, 33-48 tecken räknas som 3, och så vidare).

Dessa gränser förhindrar konton från att beskatta serverresurser och påverka laddningstiden negativt. Vi varnar kunder som överskrider dessa gränser och vi kan flytta filer för att behålla serverprestandan.

OBS! Om du får meddelandet "Slut på diskutrymme" när du försöker lägga till eller skapa fler filer i en katalog har den katalogen nått sin gräns. För att undvika det här problemet delar du kataloger med många filer / inoder i underkataloger och tar bort kataloger med "cache" eller "miniatyr" manuellt eller med ett cron-jobb.

Mer information