GoDaddy Hjälp

Hur installerar jag ett SSL-certifikat på min server?

Du kan installera SSL-certifikat från alla företag (eller certifikatutfärdare, som ibland kallas CA) på servern enligt nedanstående steg. De här anvisningarna gäller SSL-certifikat från GoDaddy, men du måste utföra liknande steg för SSL-certifikat från andra företag.

OBS! Vill du att GoDaddy ska installera och underhålla din SSL åt dig? Överväg att köpa Hanterad SSL.
  1. Skapa en begäran om certifikatsignering.
  2. Begär SSL-certifikatet.
  3. Installera SSL-certifikatet.

Mer information