Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Hur går processen för förnyelse av prenumeration till?

En av de viktigaste delarna i prenumerationspaket som genererats av WooCommerce Subscriptions är möjligheten att debitera kunder en återkommande avgift. En förnyelsebeställning kommer att genereras med regelbunden frekvens för att debitera den återkommande betalningen enligt inställningarna i prenumerationsprodukten.

Förnyelseprocessen kan se olika ut beroende på vilken metod som valts. Det finns för närvarande två metoder: Automatisk förnyelse och Manuell förnyelse

Vissa vanliga frågor och åtgärder som är viktiga för förnyelseprocessen är:

  • Konfigurera automatisk eller manuell metod för återkommande betalning.
  • Vilka är skillnaderna mellan de två metoderna?
  • Hantera misslyckade betalningar av prenumerationspaket.
  • Börja prenumerera igen på ett tidigare uppsagt paket.
  • Hur ändrar man från automatiska till manuella återkommande betalningar (eller tvärtom)?

Mer information om ovanstående hittar du i dokumentationen till WooCommerce Subscriptions om förnyelser.

Mer information