Gå direkt till huvudinnehållet

GoDaddy Hjälp

Hur flyttas domänen från säljarens till köparens konto?

När en domännamnsförsäljning slutförs hos GoDaddy Auktioner® måste säljaren flytta domännamnet till köparens konto. Vilken metod som används och vem som måste inleda flytten beror på säljarens och köparens konton:

  • Om domänen inte är registrerad på GoDaddy måste köparen (ny registrerare) starta en överföring av domännamn. Den här metoden flyttar domännamnet från en registrator till en annan och inkluderar för de flesta toppnivådomännamn (TLD) ett års förlängning av den nuvarande registreringsperioden. Mer information om överföringar till och från GoDaddy finns i Förbereda överföring av domännamn till GoDaddy och Överför min domän från GoDaddy.
  • Om köparen och säljaren har GoDaddy-konton måste säljaren inleda kontoändringen. Den här metoden, som även kallas för registreraröverföring, flyttar domännamnet till ett annat konto hos samma registrator. Domännamnets utgångsdatum ändras inte eftersom en kontoändring inte inkluderar en förlängning. För mer information, se Flytta min domän till ett annat GoDaddy-konto och Godkänn kontoändring för domännamn.

    OBS! För transaktioner på 4 999 USD eller mindre försöker vi inleda en kontoändring för säljarens räkning (efter att vi har bekräftat pengarna). Om vi inte kan slutföra överföringen måste säljaren inleda den. Status för överföringen visas i köparens område för Vunna auktioner och säljarens för Sålda auktioner. Om domänen inte överförs automatiskt, måste köparen och säljaren använda länkarna som heter Skicka e-post till säljaren eller Skicka e-post till köparen för att kommunicera med varandra och lösa byte av konto.

För mer information om processen efter auktioner, se Förstå GoDaddy Auktioner Betalningstransaktioner.