|  Start
Hjälp

GoDaddy Hjälp

Hantera lager

Hantering av ditt produktlager är en viktig aspekt för att kunna hålla koll på kostnader och se till att kunder är nöjda genom att ha populära objekt i lager. Med hjälp av onlinebutikens lagerfunktion kan du hålla koll på allt.

OBS! Den här artikeln gäller för den fristående versionen av Onlinebutiken. Den gäller inte för versionen Website Builder.

  1. Logga in på Kontohanteraren.
  2. Gå till Produkter, klicka på Onlinebutik och sedan på Hantera bredvid det konto du vill använda.
  3. I fliken Produkter längst upp på skärmen och klickar du på Produkter.
  4. På sidan Alla produkter klickar du på den produkt där du vill lägga till lagerantal.
  5. Klicka på produktfliken Inventory & Options (Lager och alternativ) och ställ in menyn Inventory (Lager) till Track Inventory (Spåra lager). (Som standard är menyn If quantity reaches zero (Om antal når noll) inställd på Allow backorder (Tillåt restorder).)
   Välj Track Inventory (Spåra lager)
  6. OBS! Om du väljer Allow backorder (Tillåt restorder) kan kunden lägga en beställning även om lagerantal är 0. Om du väljer Do not allow to order (Tillåt inte beställning) aktiveras en varning i skyltfönstret när produktlagret faller under 3 och kunden kan inte köpa produkten om lagret är 0.

  7. Ange hur många produkter du har i lager i fältet Inventory (Lager).
  8. Om du har flera versioner av produkten, som till exempel olika storlekar eller färger, klickar du på Create new option (Skapa nytt alternativ) i avsnittet Options (Alternativ).
   Ange antal i Inventory (Lager) och klicka på fliken Create Options (Skapa alternativ)

   OBS! När du har lagt till ett alternativ kan du sedan skapa olika val för varje alternativ. (Mer information finns i

   .)

  9. Om du vill spåra lager för ett produktalternativ och dess val växlar du reglaget Advanced tracking (Avancerad spårning) från Off (Av) till On (På).
   Ange antal i Inventory (Lager) och klicka på fliken Create Options (Skapa alternativ)

   OBS! När du aktiverar Advanced tracking (Avancerad spårning) låses fältet Inventory (Lager), eftersom du måste ange lagerantal för alla val i rutnätet Options (Alternativ) längst ner på sidan. Om du ställer in Advanced tracking (Avancerad spårning) till Off (Av) visas inte längre antalsfältet för varje val och du kan bara ange ett övergripande antal i ett enkelt Inventory (Lager)-fält.
   Lagerfältet inaktiveras om produkten har alternativ

  10. Om du har aktiverat avancerad spårning kan du använda tabellen under avsnittet Alternativ för att redigera de olika alternativens SKU, Price (Pris), Sales Price (Reapris) eller Quantity (Antal).
   Använd tabellen under Alternativ för att redigera SKU, pris, reapris eller antal.
  11. Om du inte vill visa ett visst alternativ eller kombination i ditt skyltfönster klickar du på minustecknet längst till höger i tabellraden. Avancerad spårning tar inte bort objektet, utan det bara döljer det i ditt skyltfönster. (Klicka på motsolspilen för att visa ett dolt alternativ igen.)
   Klicka på minustecknet för att dölja ett objekt eller motsolspilen för att visa det igen.

   OBS! Om du klickar på Hide removed items (Dölj borttagna objekt) eller Show removed options (Visa borttagna alternativ) längst ner i tabellen kan du dölja eller visa alla borttagna objekt med bara ett klick. För att visa dem i ditt skyltfönster måste du klicka på de enskilda pilarna åt vänster.

  12. Klicka på Spara när du är klar med produkten.

  Nästa steg


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.