Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Hantera filer i mitt Linux-värdtjänstkonto

Så här kommer du åt cPanel File Manager för att arbeta med filer i ditt Linux-värdtjänstkonto. Du kan redigera textbaserade filer, flytta filer från katalog till katalog, lägga till mappar med mera.

 1. Gå till din GoDaddy produktsida.
 2. Klicka på Hantera bredvid det Linux-värdtjänstkonto som du vill använda under Värdtjänster .
  klicka på hantera
 3. I Kontoöversikten, i avsnittet Webbplatser , för den webbplats där du vill hantera filer, väljer duikon med tre punkter och välj sedan Filhanterare .
  välj filhanteraren
  Sidan cPanel File Manager visas och till höger på sidan visas innehållet i rotkatalogen för webbplatsen.
  cpanels filhanterarsida
 4. Använd filhanteringsverktygen för att arbeta med ditt innehåll. Du kan använda Filhanterare för att redigera textbaserade filer , komprimera filer , flytta filer mellan kataloger och ta bort filer från ditt konto med mera.

Mer information