Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Hämta säkerhetskopior av Site Backup i Linux-värdtjänster

Obs! Säkerhetskopiering av webbplats har inte sålts som en ny produkt sedan januari 2018. För vår nya säkerhetskopieringslösning, se Vad är Säkerhetskopiering av webbplats?

Du kan ladda ner en kopia av filerna som är säkerhetskopierade till Säkerhetskopiering av webbplats som en ZIP- fil för att lagras lokalt.

 1. Gå till din GoDaddy produktsida.
 2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
  välj hantera
 3. I kontoDashBoard väljer cPanel Admin.
 4. På cPanels startsida, i avsnittet Filer , väljer du Säkerhetskopiering av webbplats .
 5. Klicka på bredvid webbplatsen eller databasen du vill användaLadda ner filer ( Ladda ner filer ).
 6. Från menyn Datum väljer du den säkerhetskopia du vill använda.
 7. Välj de filer och kataloger som du vill använda.
 8. VäljLadda ner filer ( Ladda ner filer ).
 9. Ange ett namn för säkerhetskopian och klicka sedan på Hämta .

Mer information