Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

GoDaddy moms

GoDaddy.com, LLC eller dess dotterbolag är föremål för moms i alla 45 delstater som ålägger moms, District of Columbia och många länder runt om i världen. GoDaddy debiterar moms, moms, moms eller andra transaktionsskatter enligt gällande lokala myndigheter. GoDaddy är skyldigt att debitera skatt på alla kunder och dess återförsäljare i enlighet med lokal skattelagstiftning.

Hur skatt beräknas

Moms beräknas på det totala försäljningspriset för varje enskild vara. Den momssats som används för att beräkna moms baseras främst på kundens faktureringsadress, typen av produkt som köpts och andra faktorer. Produktskatteplikt baseras på skattelagstiftningen i faktureringsadressens jurisdiktion. Eftersom GoDaddy.com inte levererar materiella varor, antas alla produkter och tjänster vara mottagna i den jurisdiktion som kunden behåller sin faktureringsinformation.

Mer information