Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Förstå beställningsstatus i WooCommerce

När en ny beställning skapas i din WooCommerce-butik kommer den alltid att märkas med en status för det betalningsskede den är i. Det är viktigt att förstå dessa statusar eftersom det kan innebära skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad transaktion, bland annat.

Beställningsstatusar används ofta vid felsökning av misslyckade beställningar och de kan användas för att skicka e-postaviseringar till kunderna.

Standardstatus som genereras av WooCommerce för beställningar är som följer:

  • Väntar på betalning: I det här stadiet har beställningen skapats men betalningen har inte inletts än. Beställningar med den här statusen klassas som obetalda.

  • Misslyckades: Beställningar som har misslyckats (t.ex. p.g.a. tekniska problem, nekade av kundens bank med mera)

    Obs! Det kan hända att en beställning inte ändras till statusen Misslyckades direkt, utan kvarstår som Väntande till dess att den verifierats av betalningshanteraren.

  • Behandlas: Beställningar med den här statusen är betalda, men väntar på att slutföras (t.ex. att leverera produkter). Alla produkter förutom de som är både virtuella och nedladdningsbara kommer att behålla den här statusen förutsatt att du inte ändrar den manuellt till någon annan.
  • Slutförd: Betalningen är gjord och beställningen slutförd.
  • Tillfälligt spärrad: När en beställning får den här statusen har lagret minskats men du behöver bekräfta betalningen.
  • Avbruten: Beställningen är avbruten manuellt, antingen av administratören eller kunden. Inga ytterligare åtgärder krävs.
  • Återbetald: Beställningen återbetalad av administratören.
  • Autentisering krävs: Den här statusen används för beställningar där kunden behöver autentisera transaktionen och slutföra alla obligatoriska krav (t.ex. för SCA).

Mer information