Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Flytta ett webbprogram till mitt Linux-värdtjänstkonto

Om du använder ett webbprogram som WordPress eller Joomla med din webbplats på en annan värd (eller ett annat GoDaddy-konto) kan du importera appen och dess data till ditt Linux-värdtjänstkonto. Du kan flytta en hel webbplats på det här sättet.

Innan du importerar webbappen behöver du lite information från din tidigare värd:

 • Ditt användarnamn och lösenord för FTP eller SFTP för föregående värd.
 • Filsökvägen till din webbplats på föregående värd.
 • IP-adressen för din tidigare värd.

Har du all information? Nu sätter vi igång!

 1. Gå till din GoDaddy produktsida.
 2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
  klicka på hantera
 3. I kontoDashBoard väljer cPanel Admin.
 4. På webbsidan för cPanel väljer du Webbprogram och sedan under Mina program det program du vill flytta (till exempel WordPress på skärmbilden nedan).
  välj webbprogram
 5. Välj bredvid + installera det här programmetvälj fler objekt och välj sedan importera befintlig installation .
  välj importera befintlig installation
 6. På sidan Installatron- import nedanför Från ett annat konto väljer du Fortsätt .
 7. Fyll i avsnittet Källa och Mål .

  FältBeskrivning
  URLWebbadressen för din webbplats så som den är. Detta kan vara en domän (som http://www.coolexample.com ), en underdomän (som http://subdomain.coolexample.com ) eller en domän och sökväg (som http://www.coolexample.com/wordpress ).
  ProtokollVälj FTP .
  Server (IP-adress eller värdnamn)IP-adressen för den föregående värden.
  Port21
  AnvändarnamnFTP-användarnamnet för föregående värd.
  LösenordFTP-lösenordet för föregående värd.
  SökvägSökvägen till din webbplats från FTP-användarens rotkatalog. Det här fältet kan fyllas i automatiskt beroende på vilken webbapp du importerar.
  DomänFrån menyn väljer du en domän eller underdomän från ditt Linux-värdtjänstkonto. För en underdomän väljer du versionen utan "www".
  Katalog (valfritt)Den specifika katalog och sökväg du vill ha för din webbplats. Lämna tis tomt för en enkel domän-URL (som www.coolexample.com ). Om du vill använda en extra sökväg (t.ex. www.kulexempel.com/namn ) anger du den sökvägen nu.
  DatabashanteringVälj Skapa automatiskt en ny databas för det installerade programmet .
 8. När du har bekräftat att informationen stämmer väljer du Importera .

  OBS! Problem vid källvärden, t.ex. timeout- eller FTP-problem, kan få importen att misslyckas. Om du får ett Installatron-meddelande om att migreringen misslyckades, kontrollera serverns IP-adress och dina FTP-uppgifter och försök igen. Om du får ett Installatron-fel angående PHP-moduler kan du behöva aktivera PHP-modulerna som visas i felmeddelandet.

Relaterade steg

 • Mer information om webbappar finns på webbläsarsidan för Installatron- program .

Mer information