|  Start
Hjälp

Windows-värdtjänster (Plesk) Hjälp

Download your WebMatrix Publish Profile (Web Deploy)

Our Plesk shared hosting accounts offer WebMatrix "publish profiles" using Microsoft Web Deploy so you can easily publish your website.

To Download Your WebMatrix Publish Profile

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the Plesk account you want to use, click Manage.
  4. Click Plesk Admin.
  5. At the bottom of the section of the domain hosting you want to use, click Show More.
  6. Click Web Deploy Publishing Settings.

Your Web browser will begin downloading the "publish profile," which you can import into WebMatrix.

If you receive the following error: There is no Web Deploy publishing configured on [your domain name], please contact customer support.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.