Hanterad WordPress e-handel Hjälp

Betalningsmetoder och gateways som stöds av WooCommerce Subscriptions

WooCommerce Subscriptions kan integreras med många olika tilläggsprogram för betalningsgateways så att du automatiskt eller manuellt kan debitera kunder en återkommande avgift. Baserat på vilken gateway du använder för närvarande kan olika funktioner användas av din butik.

Obligatoriskt: WooCommerce-prenumerationer är ett premium-WooCommerce-tillägg som ingår i WordPress E-handelshotell eller som ett fristående köp.

De grundläggande funktioner som stöds av de flesta betalningsgateways är:

  • Paus i prenumeration
  • Uppsägning av prenumeration
  • Återaktivering av prenumeration

De avancerade funktionerna är:

  • Flera prenumerationer per betalning
  • Manuellt ändra det återkommande totalbeloppet för en prenumeration
  • Ändring av betaldatum
  • Ändringar av kundens betalningsmetod
  • Ändringar av butikshanterarens betalningsmetod

Olika betalningsgateways stöder olika uppsättningar av grundläggande och avancerade funktioner. Så om du inte kan använda någon av de ovanstående i din butik bör du se till att din gateway verkligen stöder den funktionen.

En komplett lista med gateways och vilka funktioner de stöder finns i dokumentationen till WooCommerce Subscriptions

Mer information