SSL-certifikat Hjälp

Begäran om att få ut de personuppgifter som har samlats in för mitt SSL-certifikat

OBS! Informationen i den här artikeln gäller endast för personer inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som stöd för Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Den här artikeln gäller inte om du bor utanför EES.

Du kan begära ut en kopia av de data som samlas in när vi utfärdar ditt SSL-certifikat.

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Välj Hantera alla bredvid SSL-certifikat .
  3. Välj Hjälp > Skicka begäran om data .
  4. Välj Begär data .
  5. En bekräftelseskärm visas och dina personuppgifter skickas till den registrerade e-postadressen inom 72 timmar.

Mer information