Kontohantering Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Begär återbetalning av skatt

Om du är berättigad till skattebefriad status kan du begära en återbetalning genom att kontakta GoDaddy.com på numret ovan. Om din skattebefriade dokumentation har godkänts återbetalar GoDaddy en summa moms för den beställning du ringer om. Skatter som debiteras på äldre beställningar återbetalas inte eftersom de redan har överförts till skattelagstiftningen.

OBS! Du kanske kan begära en återbetalning av skatt från den jurisdiktion där GoDaddy återbetalade skatten.

Om du anser att du skulle få ett undantag från den här regeln ska du tillhandahålla all dokumentation och / eller information i din ursprungliga begäran om återbetalning av skatt.

För att begära återbetalning måste du skicka in ett giltigt momsbefrielse till faktureringsavdelningen. SeGoDaddy skattebefriade kunder .

Uppdaterad från och med 1 november 2017

Mer information