SSL-certifikat Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Återkalla ett certifikat

Om du återkallar ditt SSL-certifikat avbryts det och omedelbart tas HTTPS bort från webbplatsen. Beroende på din webbvärd kan din webbplats visa fel eller tillfälligt otillgängliga. Processen kan inte ångras.

Behöver du återkalla ditt certifikat?

Vi rekommenderar att du överväger att återkalla endast om den skyddade webbplatsen inte längre är i drift eller om du begärde certifikatet för fel organisation.

Till exempel kan du inte återkalla certifikatet om du byter certifikattyper, t.ex. från standard till premium SSL. Du kan helt enkelt installera det nya certifikatet över det befintliga.

Under följande omständigheter kan du även uppdatera ditt certifikat istället för att återkalla det:

  • Ändrar certifikatets vanliga namn
  • Borttappad din privata nyckel
  • Flytta din webbplats till en ny server

För information om hur du uppdaterar ditt certifikat istället för att återkalla det, se Omkryptera certifikatet.

Att återkalla ett SSL-certifikat

  1. Gå till GoDaddy produktsida.
  2. Välj SSL-certifikat och välj Hantera för det certifikat du vill återkalla.
  3. Under Certifikatinformation väljer du Återkalla bredvid Status .
  4. Välj anledningen till att du återkallar certifikatet och välj sedan Återkalla certifikat .

Om du återkallar ditt certifikat inom de första 30 dagarna kontaktar du kundtjänst. Du kan vara berättigad till butikskredit.