|  Start
Hjälp

Kontohantering Hjälp

Ändra namnet på ditt GoDaddy-konto

Du kan ändra språket som kontot och produktgränssnitten visas på.

  1. I menyn Kontoinställningar i kontohanteraren, markera Kontaktinställningar.
    1. Saknas det i kontohanteraren? Logga in på ditt GoDaddy-konto.
    2. Utför steg 1 ovan.
  2. I området E-post, markera önskat Språk.

Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.