Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Ändra min e-postrutt för Linux-värdtjänster

Om du har en webbplats för Linux-värdtjänster men vill använda en annan e-postleverantör (t.ex. Microsoft 365 ), kan du behöva uppdatera din e-postrutt i cPanel.

  1. Logga in på din GoDaddy-produktsida .
  2. Välj Webbhotell och sedan Hantera för önskad Linux-värdtjänstplan.
    klicka på hantera
  3. Välj cPanel-admin.
  4. Välj E-postrutt .
  5. Välj listrutan Domän och välj din domän.
  6. Välj önskad e-postväxlare .
  7. Välj Ändra .

Din valda inställning för e-postutbytare visas i fetstil.

Relaterade steg

Mer information