Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Aktivera SSH för mitt Linux-värdtjänstkonto

SSH är ett säkert sätt att ansluta till ditt Linux-värdtjänstkonto för att flytta filer och köra kommandon. Följ de här stegen för att aktivera SSH för ditt konto – du behöver inte konfigurera några offentliga eller privata nycklar.

Obs! Behöver du hjälp av en GoDaddy-guide? Klicka på Chatta nu på sidan Kontakta oss för att få hjälp.

 1. Gå till ditt GoDaddy produktsida.
 2. Under Värdtjänster väljer du Hantera bredvid det Linux-värdkonto du vill använda.
  välj hantera
 3. Klicka på Server under Inställningar på kontots instrumentpanel.
  välj server
 4. Bredvid SSH-åtkomst väljer du Hantera.
 5. Välj reglaget SSH-åtkomst för att aktivera det. Reglaget blir grönt och dina SSH-autentiseringsuppgifter visas i listan. Använd autentiseringsuppgifterna till att logga in på cPanel via SSH.

  Obs! Ditt cPanel-lösenord fungerar även som lösenord för SSH. Om du inte är säker på vad ditt cPanel-lösenord är kan du ändra det här. Se till att skriva ner det eftersom du inte kan se det på instrumentpanelen för ditt konto.

Relaterade steg

Mer information