Kodcertifikat och certifikat för drivrutinsignering

Säkra din kod och förtjäna kundernas förtroende.

Ring 077 588 80 23 nu för att få din egen redan i dag.
Vårt kodsigneringscertifikat:
 • Autentisera källan och integriteten för koden.
 • Eliminera varningar för ”Okänd utgivare”.

 • Skapa förtroende hos användarna genom att visa dem att din kod är tillförlitlig.

 • Digitala signaturer för programvaruobjekt, enhetsdrivrutiner, konfigurationsfiler, makron och mer.

Vårt certifikat för drivrutinsignering:
 • Godkänn din programvara för användning i Windows®-operativsystem. Ett certifikat för drivrutinsignering krävs för alla Microsoft®-maskindrivrutiner i Windows Vista® och Windows 7.
 • Autentisera källan och integriteten för maskindrivrutinkoden.

 • Eliminera varningar för ”oidentifierad utgivare”.

 • Skapa förtroende hos användarna genom att visa dem att din kod är tillförlitlig.

 • Digitala signaturer för programvaruobjekt, enhetsdrivrutiner, konfigurationsfiler, makron och mer.

Lita på att vår kod skyddar din egen.

Dåliga saker kan hända din kod när den distribueras på webben. Den kan hackas innan den når användaren, stjälas av en annan utvecklare eller aldrig installeras eftersom varningen för ”Okänd utgivare” skrämmer bort kunderna. Med ett kodcertifikat eller ett certifikat för drivrutinsignering från GoDaddyär det som tur enkelt att skydda din kod – och dina kunder – från dessa och andra problem.

icon-code-and-driver-signing-certificates-both-certificates-88px
Båda certifikaten:
 • Skydda din programvara med samma krypteringsstandard som används för SSL-certifikat och som gör det omöjligt för andra att ändra din kod.

 • Fungerar som ett digitalt säkerhetssigill för att visa kunderna att din kod inte har manipulerats på något sätt.

 • Visa ditt namn eller företagets namn i stället för ”Okänd utgivare” under nedladdning och installation, så att kunderna vet att du är en legitim utvecklare.

 • Arbeta med flera typer av filer och språk, inklusive .exe, .cab, .dll, .ocx, Java, HTML, ActiveX samt Microsoft® Office-makron och andra filtyper som stöder digitala signaturer.

 • Inkludera tidsstämplar så att användarna vet att din kod gått igenom verifieringsprocessen, även om du låter certifikatet löpa ut.

icon-code-and-driver-signing-certificates-driver-signing-88px
Drivrutinsignering:
 • Krävs för alla Microsoft®-maskindrivrutiner i Windows Vista® och Windows 7
 • Det är utformat för att skydda och validera maskindrivrutiner som utvecklats för Microsofts operativsystem, Windows Vista eller senare.

 • Det verifieras både genom GoDaddy och Microsoft via validering med korscertifikat, vilket lägger till en extra säkerhetsnivå och trygghet för dina kunder.

Du har arbetat alltför hårt för att låta din kod vara oskyddad.
Som en oberoende utvecklare eller programmerare är din kod ditt rykte. Om ditt program hackas, infekteras eller förändras på något sätt kanske kunderna inte litar tillräckligt på dig för att ge dig en andra chans. Skydda dig själv, dina kunder och ditt goda namn med den säkerhet som ett kodcertifikat eller ett certifikat för drivrutinsignering ger.

Vad är det mer som skyddar din webbplats?

Vanliga frågor


Vad är ett kodsigneringscertifikat?

Med ökande aktivt innehåll på webben kräver användarna en metod för att verifiera legitimiteten i nedladdningsbart webbinnehåll.

Kodsignering är en digital signatur som placeras i programmet och andra körbara filer och skript. Kodsignaturen fungerar som ett bevis för identiteten hos programförfattare och bekräftar att programvaran inte har manipulerats sedan den ursprungligen distribuerades.

Kodsignering ändrar inte programvaran – det lägger bara till ytterligare ett säkerhetslager för slutanvändarna.

När du köper programvara i en butik kan du enkelt se vem som publicerade programvaran och om paketet har manipulerats eller inte. Tyvärr är de här faktorerna inte lika uppenbara när programvaran köps på webben. Således tar slutanvändarna en viss risk när de laddar ned Java-appletprogram, insticksprogram, Microsoft® ActiveX®-kontroller och andra körbara program via internet.

Kodsigneringscertifikat skapar samma förtroende för din programvara som om kunderna hade köpt den i en butik.

Förbättra din programsäkerhet med en digital signatur. Öka kundernas förtroende genom att autentisera källan och kodintegriteten med ett GoDaddy kodsigneringscertifikat.

Gå till vår produktsupportsida för kodsigneringscertifikat om du vill ha mer information.


Vem behöver ett kodsigneringscertifikat?

Det gäller alltid att hålla webbsäkerheten högt. De flesta webbanvändare laddar inte ned programvara om du inte kan bevisa att den är legitim. Kodsigneringscertifikat inger förtroende och ger dig det bevis du behöver för att validera din kod.

Programutvecklare kan använda kodsigneringscertifikat för att tillhandahålla extra säkerhet till sina kunder om vem som producerade innehållet och att det inte har manipulerats. Signerad kod hindrar också oidentifierade tredje parter från att ändra koden innan den distribueras.

Innehållsleverantörer kan digitalt signera programvarukomponenter, makron, avbildningar för inbyggd programvara, virusuppdateringar, konfigurationsfiler eller andra typer av innehåll för att kunna leverera dem säkert via internet eller på andra sätt.

Kodsignering är särskilt viktigt när källan för en viss kod kanske inte är självklar – exempelvis Active X-kontroller, Java-appletar och andra aktiva webbskriptkoder.

De flesta webbanvändare förstår de potentiella riskerna med att ladda ned innehåll från internet. Det är viktigt att dina slutanvändare kan lita på den kod som du publicerar på internet. Kodsigneringscertifikat hjälper till att bekräfta programsäkerhet och -trygghet för kunderna.

Mer information finns i Vanliga frågor om kodsignering.


Hur fungerar kodsignering?

Nya operativsystem och webbläsare har oftast högre säkerhetsnivåer som ofta kräver signerat innehåll. Exempel: Internet Explorer® använder Authenticode®-tekniken för att identifiera publiceraren av signerad programvara och verifiera att den inte har manipulerats.

När en kodsignerad fil hämtas från en webbplats extraheras certifikatet från filen. Webbläsaren kontrollerar informationen mot en intern lista över certifikatutfärdare och verifierar sedan signaturen på certifikatet.

Om det signerade programmet manipuleras på något sätt bryts den digitala signaturen och varnar kunderna om att koden har ändrats och inte är tillförlitlig.

Mer information finns i Använda ditt kodsigneringscertifikat.


Hur vet någon att det går att lita på min signatur?

När någon försöker ladda ned eller köra osignerad kod försöker webbläsaren validera säkerheten i det nedladdade innehållet. En säkerhetsvarning visas eller så laddas inte webbplatsinnehållet som det ska, beroende på webbläsarens inställningar. De här varningarna skapar misstankar och förvirring hos användaren.

Med en digitalt signerad kod förhindrar du onödiga varningar när slutanvändaren försöker köra den signerade eller körbara filen.


Vad gör jag när jag har köpt ett kodsigneringscertifikat?

När du har köpt ett kodsigneringscertifikat behöver du göra en begäran om certifikatsignering (CSR) från den dator som signerar koden. Beroende på användningen av certifikatet kan du skapa CSR automatiskt, eller så kan du använda ett verktyg som OpenSSL för att generera CSR.

När du har skickat begäran verifierar vi den företagsinformation som du skickat. Registreringsmyndigheten kan vid behov kontakta och be dig skicka ytterligare information. Du kan övervaka valideringsprocessen via ditt konto.

När kodsigneringscertifikatet utfärdats skickar vi ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ned och installera certifikatfilen och eventuella tillhörande mellanliggande certifikat.

Du kan tidsstämpla din signaturblockering med hjälp av Authenticode för att visa validiteten i ditt certifikat den tid som koden signerades.

Mer information finns i Begära ett kodsigneringscertifikat.

4 Ansvarsfriskrivning och juridiska bestämmelser för produkten
Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.