Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp

Kodcertifikat och certifikat för drivrutinsignering

Skydda din kod. Få deras förtroende.
Ring 077 588 80 23 nu för att få din egen redan i dag.
Kodcertifikat och certifikat för drivrutinsignering
Skydda din kod. Få deras förtroende.
Ring 077 588 80 23 nu för att få din egen redan i dag.

Våra kodsigneringscertifikat:

Verifierar din kods källa och integritet.

Tar bort varningar om ”oidentifierad utgivare”.

Skapar förtroende hos användarna genom att visa dem att din kod är tillförlitlig.

Ger digitala signaturer för programvaruobjekt, enhetsdrivrutiner, konfigurationsfiler, makron med mera.

Våra certifikat för drivrutinsignering:

Godkänner din programvara för användning med Windows®-operativsystem. Ett certifikat för drivrutinsignering krävs för alla Microsoft®-maskindrivrutiner i Windows Vista® och Windows 7.

Autentiserar maskinvarukodens källa och integritet.

Tar bort varningar om ”oidentifierad utgivare”.

Skapar förtroende hos användarna genom att visa dem att din kod är tillförlitlig.

Ger digitala signaturer för programvaruobjekt, enhetsdrivrutiner, konfigurationsfiler, makron med mera.

Lita på att vår kod skyddar din egen.


Dåliga saker kan hända din kod när den distribueras på webben. Den kan hackas innan den når användaren, stjälas av en annan utvecklare eller aldrig installeras eftersom varningen för ”Unidentified Publisher” skrämmer bort kunderna. Med en kod eller certifikat för drivrutinsignering från GoDaddy är det som tur är enkelt att skydda din kod – och dina kunder – från dessa och andra problem.

Båda certifikaten:

Branschstandard.

Skydda din programvara med samma krypteringsstandard som används för SSL-certifikat och som gör det omöjligt för andra att ändra din kod.

Säkerhetssigill.

Fungerar som ett digitalt säkerhetssigill för att visa kunderna att din kod inte har manipulerats på något sätt.

Tillförlitlig nedladdning.

Visa ditt namn eller företagets namn i stället för ”Unidentified Publisher” under nedladdning och installation, så att kunderna vet att du är en legitim programutvecklare.

Många filtyper.

Fungerar med flera typer av filer och språk, inklusive .exe, .cab, .dll, .ocx, Java, HTML, ActiveX samt Microsoft® Office-makron och andra filtyper som stöder digitala signaturer.

Tidsstämplar.

Med hjälp av tidsstämplar ser användarna att din kod gått igenom verifieringsprocessen, även om du låter certifikatet löpa ut.


Drivrutinsignering:

Microsoftkrav.

Krävs för alla Microsoft®-maskindrivrutiner i Windows Vista® och Windows 7

Skydda och validera.

De är utformade för att skydda och validera maskindrivrutiner som utvecklats för Microsofts operativsystem från och med Windows Vista.

Ett extra lager med säkerhet.

Det verifieras både genom GoDaddy och Microsoft via validering med korscertifikat. Det ger en extra säkerhetsnivå och trygghet för dina kunder.
Du har arbetat alltför hårt för att låta din kod vara oskyddad.
Som en oberoende utvecklare eller programmerare är din kod ditt rykte. Om ditt program hackas, infekteras eller förändras på något sätt kanske kunderna inte litar tillräckligt på dig för att ge dig en andra chans. Skydda dig själv, dina kunder och ditt goda namn med den säkerhet som ett kodcertifikat eller ett certifikat för drivrutinsignering ger.

Vad är det mer som skyddar din webbplats?


Web Backup Yellow 217
Säkerhetskopiering av webbplats


Säkerhetskopiera din webbplats och dina data.
Utifall att.

Från
15,99 kr/mån

Web Secrity Yellow 217
Webbplatssäkerhet


Skydda din webbplats.
Håll hackare borta.

Från
56,47 kr/mån

Managed Ssl Yellow 217
SSL-certifikat


Skaffa låset och skydda dina besökare.

Från
503,99 kr/år

Vanliga frågor

Vad är ett kodsigneringscertifikat?

Det aktiva innehållet på nätet blir allt vanligare, och därför behöver användare kunna verifiera att nedladdningsbart webbinnehåll är legitimt.

Kodsignering är en digital signatur som placeras i programmet och andra körbara filer och skript. Kodsignaturen fungerar som ett bevis för identiteten hos programförfattare och bekräftar att programvaran inte har manipulerats sedan den ursprungligen distribuerades.

Kodsignering ändrar inte programvaran – det lägger bara till ytterligare ett säkerhetslager för slutanvändarna.

När du köper programvara i en butik kan du enkelt se programvarans utgivare och om förpackningen har manipulerats eller inte. Det är tyvärr inte lika enkelt om programvaran köps på webben. Således tar slutanvändarna en viss risk när de laddar ned Java-appletprogram, plugin-program, Microsoft® ActiveX®-kontroller och andra körbara filer via internet.

Kodsigneringscertifikat skapar samma förtroende för din programvara som om kunderna hade köpt den i en butik.

Förbättra programsäkerheten med en digital signatur. Öka kundernas förtroende genom att autentisera källan och kodintegriteten med ett av GoDaddys kodsigneringscertifikat.

Gå till vår produktsupportsida för kodsigneringscertifikat om du vill ha mer information.

Vem behöver ett kodsigneringscertifikat?

Det gäller alltid att hålla webbsäkerheten högt. De flesta webbanvändare laddar inte ned programvara om du inte kan bevisa att den är legitim. Kodsigneringscertifikat inger förtroende och ger dig det bevis du behöver för att validera din kod.

Programutvecklare kan använda kodsigneringscertifikat för att tillhandahålla extra säkerhet till sina kunder om vem som producerade innehållet och att det inte har manipulerats. Signerad kod hindrar också oidentifierade tredje parter från att ändra koden innan den distribueras.

Innehållsleverantörer kan digitalt signera programvarukomponenter, makron, avbildningar av inbyggd programvara, virusuppdateringar, konfigurationsfiler eller andra typer av innehåll för att kunna leverera dem säkert via internet eller på andra sätt.

Kodsignering är särskilt viktigt när källan för en viss kod kanske inte är självklar – exempelvis Active X-kontroller, Java-appletar och andra aktiva webbskriptkoder.

De flesta webbanvändare förstår de potentiella riskerna med att ladda ned innehåll från internet. Det är viktigt att dina slutanvändare kan lita på den kod du ger ut på internet. Kodsigneringscertifikat hjälper till att bekräfta programsäkerhet för kunderna.

Mer information finns i Vanliga frågor om kodsignering.

Hur fungerar kodsignering?

Senare operativsystem och webbläsare har oftast högre säkerhetsnivåer som brukar kräva signerat innehåll. Internet Explorer® använder till exempel Authenticode® för att identifiera utgivaren av signerad programvara och verifiera att den inte har manipulerats.

När en kodsignerad fil hämtas från en webbplats extraheras certifikatet från filen. Webbläsaren kontrollerar informationen mot en intern lista över certifikatutfärdare och verifierar sedan signaturen i certifikatet.

Om det signerade programmet har manipulerats på något sätt förstörs den digitala signaturen och kunden varnas om att koden har ändrats och inte är tillförlitlig.

Mer information finns i Använda ditt kodsigneringscertifikat.

Hur vet någon att det går att lita på min signatur?

När någon försöker ladda ned eller köra osignerad kod försöker webbläsaren validera säkerheten i det nedladdade innehållet. En säkerhetsvarning visas eller så laddas inte webbplatsinnehållet som det ska, beroende på webbläsarens inställningar. De här varningarna skapar misstankar och förvirring hos användaren.

Med en digitalt signerad kod förhindrar du onödiga varningar när slutanvändaren försöker köra den signerade eller körbara filen.

Vad ska jag göra när jag har köpt ett kodsigneringscertifikat?

När du har köpt ett kodsigneringscertifikat behöver du begära certifikatsignering (CSR) från den dator som signerar koden. Beroende på användningen av certifikatet kan du antingen skapa en CSR automatiskt eller använda ett verktyg som OpenSSL för att generera en CSR.

När du har skickat begäran verifierar vi de angivna företagsuppgifterna. Registreringsmyndigheten kan vid behov kontakta och be dig skicka ytterligare information. Du kan följa valideringsprocessen via ditt konto.

När kodsigneringscertifikatet utfärdats skickar vi ett e-postmeddelande med en länk för att ladda ned och installera certifikatfilen och eventuella tillhörande mellanliggande certifikat.

Du kan tidsstämpla ditt signaturblock med hjälp av Authenticode för att visa validiteten i ditt certifikat den tid som koden signerades.

Mer information finns i Begära ett kodsigneringscertifikat.

4 Produktfriskrivningar och juridiska riktlinjer
Logotyper och märken från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.