.org domännamn

Bygg förtroende med denna välkända och respekterade domän.

Tillgänglig nu! Priser från

172,99 kr* 64,99 kr*/första året

org-logo-02-v01

Öka medvetenheten. Marknadsför ditt projekt. Uppmana till stöd.

Med .org kopplas din organisation till ett väletablerat varumärke som står för pålitlighet och integritet. Som ett av de ursprungliga toppdomännamnen blev .org domännamnen förstahandsvalet för organisationer med uppgift att verka för allmänhetens bästa. I dag anses .org vara en av de mest betrodda domänerna på nätet.
Om din organisation är en ideell enhet, — en stiftelse, en kulturell institution, religiös organisation eller liknade — förväntar sig allmänheten att ni har en .org adress. Vinstdrivande företag drar dock också nytta av en .org adress eftersom den skänker trovärdighet till företagets insatser samtidigt som den skyddar varumärket.

Vad kan en .org göra?

Bygg upp förtroendet. .org förmedlar trovärdighet. Det är den domän som människor oftast förknippar med biståndsorganisationer och andra ideella institutioner.

**Leverera värdefull välmenad information. ** .org-webbplatser är kända för att innehålla värdefull och objektiv information.

Stärk penninginsamlingen. En webbplats med tillägget .org anses vara det bästa valet för penninginsamlingar på webben.

Hjälper dig att nå din målgrupp: Den stora majoriteten av internetanvändare associerar .org med ideella organisationer och humanitära hjälpinsatser.

Gratis tillägg

Parkerad sida
Fullständig DNS-kontroll
Statusaviseringar
Domänomdirigering och -maskning
Ändra registrering
Domänlåsning
Kom igång-guide
* Ansvarsfriskrivning och juridiska bestämmelser för produkten.
Varumärken och logotyper från tredje part är registrerade varumärken som tillhör sina respektive ägare. Med ensamrätt.