Ring oss
Telefonnummer och tider
Hjälpcenter

Utforska våra hjälpresurser online

Hjälp
GoDaddy

Så här hanterar GoDaddy UDRP-frågor

Så här hanterar Domains By Proxy UDRP-frågor

UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (”Policyn”)) har antagits av Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (”ICANN”), och anger de villkor som gäller i samband med en tvist mellan en registrerare och en annan part (annan än registrator) om registrering och användning av ett internetdomännamn.  Policyn införlivas genom hänvisning i det domänregistreringsavtal som ingås mellan domännamnregistrerare och deras registratorer.

Domains By Proxy (”DBP”) är en sekretessregistreringstjänst, inte en registrator. Både domännamnsregistratorer som använder DBP:s sekretessregistreringstjänst och de som skulle ifrågasätta registreringen och användningen av ett internetdomännamn av en DBP-kund bör hänvisa till policyn samt det gällande domännamnsregistreringsavtalet.

DBP får ofta information från sina registratorer om olika administrativa förfaranden som inletts enligt policyn.  Om DBP får ett sådant meddelande avbryter man sekretesstjänsten för det domännamn som omfattas av policytvisten och meddelar kunden att tjänsten avbrutits.

DBP medverkar inte till någon administration eller genomförande av några policyförfaranden och kommer inte att vara ansvariga till följd av något beslut av en administrativ panel som dömer i sådana policyförfaranden.  Om DBP namnges som en part i ett sådant policyförfarande förbehåller man sig rätten att försvara sig efter behov och att vidta andra åtgärder som behövs för att försvara sig.