Auctions Bid/Buy/Offer Agreement

PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY, AS IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION REGARDING YOUR LEGAL RIGHTS AND REMEDIES. 1. ÖVERSIKT

Detta GoDaddy-avtal för auktionsbud, erbjudande och köp (detta ”avtal”) ingås av och mellan GoDaddy.com, LLC, a Delaware limited liability company och dig, och träder i kraft det datum då du på elektronisk väg godkänner det. Detta avtal reglerar villkoren för din användning av GoDaddys budgivnings-, erbjudande- och köptjänster (”tjänsterna”). 

Ditt elektroniska godkännande av detta Avtal innebär att du har läst, förstår, bekräftar och samtycker till att vara bunden av detta Avtal, tillsammans med GoDaddys Avtal om allmänna användningsvillkor, vilket härmed införlivas genom hänvisning.

Termerna ”vi”, ”oss” eller ”vår”/”vårt”/”våra” ska avse GoDaddy. Termerna ”du”, ”din”/”ditt”/”dina”, ”användare” eller ”kund” ska avse en person eller enhet som godkänner detta avtal.  Inget i detta avtal ska anses tilldela några rättigheter eller förmåner till tredje part.

GoDaddy kan, när som helst och efter eget och absolut gottfinnande, ändra eller modifiera detta avtal samt alla policyer och avtal som införlivas häri, och sådana ändringar eller modifikationer ska börja gälla omedelbart efter att de har publicerats på GoDaddys webbplats (denna ”webbplats”). Du bekräftar och samtycker till att (i) GoDaddy får meddela dig om sådana ändringar genom att publicera dem på denna webbplats och (ii) att din användning av denna webbplats eller tjänsterna på denna webbplats efter att sådana ändringar har gjorts (vilket framgår av datum för ”senaste version” överst på denna sida) utgör ditt godkännande av detta avtal i sin senaste version. Om du inte godkänner att vara bunden till detta avtal efter den senaste ändringen ska du inte använda (eller fortsätta att använda) den här webbplatsen eller tjänsterna som återfinns på den här webbplatsen. Dessutom kan GoDaddy emellanåt meddela dig om ändringar eller modifieringar av detta avtal via e-post.  Det är därför mycket viktigt att du håller dina kontouppgifter (”konto”), inklusive din e-postadress, aktuella. GoDaddy tar inget ansvar för din underlåtelse att ta emot ett e-postmeddelande om sådan underlåtelse beror på en felaktig eller föråldrad e-postadress.

2. Registrations and fees generally

You understand that each and every bid is a binding contract and that (a) a domain name registration renewal fee (which registration period shall run from the end of the domain name’s previous registration period) plus (b) a mandatory Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (“ICANN”) fee will be added to any successful bid, as applicable. A list of the current domain name registration fees may be found here (by selecting the "Domain Pricing" hyperlink) and a list of the current ICANN fees may be found here.  You are responsible for payment within forty-eight (48) hours of auction close, or the form of payment you used to purchase your GoDaddy Auctions membership, or any valid payment method associated with the account, will be charged on the third day following the auction close. The successful bid amount plus the one (1) year renewal fee (from the end of the domain name’s previous registration period), plus ICANN fee, if applicable, will be charged to any valid payment method we have on file upon closing of the listing.  The domain name will transfer to you within one week after auction close, unless reclaimed by the original registrant, in which case you will be entitled to a full refund.

GoDaddy is not responsible and disclaims all liability in the event that the domain name transaction fails to complete due to breach by the buyer or seller or failure of the buyer or seller to complete the transaction.  Buyer does not obtain any rights in the registration of a domain name until completion of the transaction.

3. BIDS

As a Buyer, you are obligated to complete the transaction if you purchase the domain name through a fixed price, Buy Now format, or if you are the highest bidder at the end of an auction and your bid meets or exceeds the minimum bid or reserve price. Bids on fixed price auctions expire seven days after the bid is placed. Should you fail to complete the transaction for any reason (including, but not limited to, failing to pay the purchase price if you purchase the domain name through a fixed price, Buy Now format, or if you are the highest bidder at the end of an auction and your bid meets or exceeds the minimum bid or reserve price), GoDaddy reserves the right to (i) charge you a fee or (ii) terminate your participation in the Services (as determined by GoDaddy in it sole and absolute discretion). Sellers who list their domain name as an “Offer/Counter Offer” may, once an offer is made, use the “Push to Auction” feature, to convert their domain name listing to an Auction listing. If the seller utilizes that feature on your offer, your offer will become the first bid on that listing. If no other (higher) offer is made, you will be deemed to be the purchaser of that domain name. If your offer is not “accepted” for the “Push to Auction” feature, you will be notified and have the option of bidding on that domain name on the Auction site.

You acknowledge and agree that if your winning bid is five thousand dollars (48.169,56 kr) or more, your transaction may be handled by third-party escrow service, Escrow.com. Your electronic acceptance of this Agreement signifies that you have read, understand, acknowledge and agree to be bound by Escrow.com’s General Escrow Instructions, which are incorporated herein by reference. In addition, you acknowledge and agree that GoDaddy may disclose personally identifiable information to Escrow.com for the sole purpose of facilitating the transaction.

You acknowledge and agree that if you engage in a transaction with an auction selling price or a Domain Buy Service transaction of less than five thousand dollars (48.169,56 kr), your transaction will be handled by GoDaddy’s “Transaction Assurance” process. GoDaddy will remit payment of the purchase price, less the applicable commission and fees, to the Seller approximately 20 days after receiving funds from the Buyer, except in the event of a dispute or where the payment is suspected to be fraudulent. By using GoDaddy’s “Transaction Assurance” process, you authorize GoDaddy to perform tasks on your behalf in order to complete the transaction.  GoDaddy will not use your funds for its operating expenses or any other corporate purposes, and will not voluntarily make funds available to its creditors in the event of bankruptcy or for any other purpose. You acknowledge and agree that GoDaddy is not a bank, and the “Transaction Assurance” process is a payment processing service rather than a banking service. You further acknowledge and agree that GoDaddy is not acting as a trustee, fiduciary, or escrow agent with respect to your funds.

You acknowledge and agree that we may, in our sole discretion, extend the length of the auction if bids are submitted in the final moments of the auction, to allow potential buyers the opportunity to bid prior to the end of the auction. 

4. TITLAR OCH RUBRIKER; OBEROENDE VILLKOR; AVSKILJBARHET

Titlarna och rubrikerna i detta avtal är avsedda för bekvämlighet och enkel referens och får inte användas för att på något sätt tolka avtalet mellan parterna som annars anges häri. Varje villkor och överenskommelse i detta avtal ska i alla avseenden tolkas som ett separat och oberoende villkor eller överenskommelse. Om en behörig domstol finner någon bestämmelse (eller del av en bestämmelse) i detta avtal olaglig, ogiltig eller på annat sätt overkställbar, ska de återstående bestämmelserna (eller delar av bestämmelser) i detta avtal inte påverkas av detta och ska vara giltiga och verkställbara i den utsträckning som lagen tillåter.

5. DEFINITIONER; KONFLIKTER

Ord som inleds med versal och som används men inte definieras här ska ha den innebörd som tillskrivs dem i de Allmänna användningsvillkoren. I händelse av en konflikt mellan bestämmelserna i detta avtal och bestämmelserna i de allmänna användningsvillkoren ska bestämmelserna i detta avtal gälla.

Reviderad: 2015-10-12
Copyright © 2010-2019 GoDaddy.com, LLC Med ensamrätt.