GoDaddy

Om domännamn med ändelsen .CO

Senast reviderad: 2017-02-21

Toppnivådomännamnet och landskoden (ccTLD) .co är ett tillägg som representerar Colombia. Informationen nedan gäller även följande landskodade andranivå-domännamn (ccSLDs):

.com.co – Avsedd för kommersiella aktörer

.net.co – avsett för nätverksinfrastrukturer, såsom internetleverantörer (ISPs)

.nom.co – Avsedd för privatpersoner

Begränsningar på förnyelser

Du måste förnya ditt .co-domännamn vid utgångsdatumet.

Om du ställer in ditt domännamn för automatisk förnyelse gör vi det första förnyelseförsöket på morgonen den dag då ditt .co-domännamn löper ut. Om förnyelseförsöket misslyckas försöker vi automatiskt förnya det fem dagar efter utgångsdatumet. Om det andra förnyelseförsöket misslyckas gör vi ett sista automatiskt förnyelseförsök 12 dagar efter utgångsdatumet.

Till exempel: Ditt .co-domännamn upphör den 19 juli. Om du inte ställde in domännamnet för automatisk förnyelse kan du förnya det manuellt senast den 19 juli . För automatiska förnyelser försöker vi förnya domännamnet 19 juli, 24 juli och 31 juli.

Om vi inte kan förnya domännamnet automatiskt och du inte förnyar det manuellt senast på utgångsdatumet kan du försöka återställa domänen och en avgift kan då tillkomma. Se Återställa utgångna domännamn för mer information.

.CO Internet SAS parkerar ditt domännamn fem dagar efter utgången om du inte förnyar eller återställer det.

Om du inte kan återställa domännamnet kan vi försöka lösa in det åt dig, men det finns en avgift för inlösen. Kontakta vårt tekniska supportteam för hjälp.

För information om hur du uppdaterar din betalningsinformation, se Ange en alternativ betalningsmetod.

För information om att manuellt förnya ditt domännamn eller ställa in det till automatisk förnyelse, se Manuell förnyelse.

Krav för inkommande överföringar

Vid tidpunkten för en domänöverföring till Wild West Domains kan endast en förlängning på 1 år läggas till, men ytterligare år kan läggas till när domänen finns i ett Wild West Domains-konto.