GoDaddy

Om domännamn med ändelsen .CA

Senast reviderad: 2017-02-17

Canadian Internet Registration Authority (CIRA) är registret för .ca-domännamn.

CIRA utför periodiskt revisioner av domännamn för att säkerställa att de uppfyller behörighetskraven. Om CIRA inte kan bekräfta den nya registrantens behörighetsstatus, kan CIRA begära information från dig för att bevisa att du är behörig. De begära information inom den specificerade tidsramen för att undvika att dina .ca-domännamn avaktiveras.

Vem kan registrera .CA-domäner?

Se Registrera en .CA-domän för information om vem som kan registrera .ca-domäner och hur.

Överföringsundantag

CIRA begränsar domäner från överföring under de första 65 dagarna av registreringen.

Om alla domännamnsvarianter inte överförs kommer överföringen att misslyckas.

  • När en domänöverföring ska utföras måste den initieras för varje variant (IDN) av det domännamnet med ändelsen .ca.
  • På sidan Väntande överföringar i Domänhanteraren visas den administrativa kontaktens e-postadress som nocontactsfound@secureserver.net eftersom vi inte kan komma åt din Whois-kontaktinformation.
  • Vanligtvis skickar vi transaktions-ID till den administrativa kontaktens e-postadress. För överföringar av .ca-domäner, skickar vi dem till e-postadressen vi har registrerad för ditt konto hos oss.
  • En överföring tar vanligtvis fem till sju dagar från det att den godkänns. En överföring av en .ca-domän går emellertid igenom omedelbart efter du anger transaktions-ID, säkerhetskod och auktoriseringskod och sedan klickar på Avsluta.

Om domännamnet har upphört har du 30 dagar på dig att överföra det till oss fr.o.m. utgångsdatum. Om du vill överföra ett domännamn med ändelsen .ca till oss inom den 30 dagar långa förnyelsefristen kontaktar du vår supportavdelning för att få hjälp.

Privat och skyddad registrering

CIRA tillämpar automatiskt sin egna privata registrering till nya domännamn med ändelsen .ca. Specifikt begränsar CIRA den personliga informationen som visas i Whois-databasen för följande typer av juridiska personer:

  • Kanadensiska medborgare
  • Permanent bosatta
  • Juridiska ombud
  • Aboriginer

Om du har registrerat ett domännamn med ändelsen .ca som en individuell registrerare kan du kontakta vår supportavdelning för att avbeställa eller lägga till privat registrering på nytt.

Förnyelser

CIRA förnyar automatiskt .ca-domännamn vid utgångsdatum. Om du inte betalar förnyelseavgiften inom 42 dagar efter utgångsdatum, kan du försöka återställa ditt .ca-domännamn, och en avgift kan i så fall tillkomma. Se Återställa utgångna domännamn för instruktioner.