|  Start
Hjälp

Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Which mod_pagespeed functions do you support?

Our Linux-based Web Hosting accounts can use mod_pagespeed, which is an open-source module that optimizes Web pages and their resources for better performance. For more information, see Google's documentation.

You can enable it on your hosting account through a .htaccess file. Here's an example of the coding you can include in your .htaccess file to enable the Extend Cache function:

<IfModule pagespeed_module>
   ModPagespeed on
   ModPagespeedEnableFilters extend_cache
</IfModule>

You can enable the following functions using the ModPagespeedEnableFilters directive:

Function pagespeed.conf Code
Extend Cache extend_cache
Collapse Whitespace collapse_whitespace
Combine CSS combine_css
Move CSS to HEAD move_css_to_head
Elide Attributes elide_attributes
Remove Comments remove_comments

For more information about a mod_pagespeed function, click its link from the Function column.

Other Features of mod_pagespeed

You can also enable the following directives in the .htaccess file:

  • ModPagespeedDisallow
  • ModPagespeedAllow
  • ModPagespeedMapOriginDomain
  • ModPagespeedMapRewriteDomain

For more information about using these directives, see Using mod_pagespeed.

We are still testing any mod_pagespeed functions not yet listed for compatibility, performance, and reliability. Because mod_pagespeed is still in a beta offering, its features might change. We also cannot guarantee that any enabled modules will not conflict with your website's existing content.


Var den här artikeln till hjälp?
Tack för din feedback. Ring vårt supportnummer eller starta chattalternativet ovan om du vill prata med en medarbetare på kundtjänst.
Vi är glada att vi kunde hjälpa till! Finns det något mer vi kan göra för dig?
Det var tråkigt att höra. Berätta vad som var krångligt eller varför lösningen inte hjälpte dig med problemet.