Linux-värdtjänster (cPanel) Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Visa databasinformation för mitt Linux-värdtjänstkonto

Så här använder du cPanel för att visa databasinformation, t.ex. användare och databasstorlek, i ditt Linux-värdtjänstkonto.

  1. Gå till din GoDaddy produktsida.
  2. Klicka på Hantera bredvid det Linux-värdtjänstkonto som du vill använda under Värdtjänster .
    klicka på hantera
  3. I kontots kontrollpanel klickar du på cPanel-admin.
  4. På sidan cPanel, i avsnittet Databaser , klickar du på MySQL-databaser . På sidan MySQL-databaser visas dina aktuella databaser och detaljer för var och en.

    OBS! Mer information finns i cPanel-dokumentationen för MySQL-databaser .

Relaterade steg

Mer information