Bas- och Pro-återförsäljare Hjälp

Vi gjorde vårt bästa för att översätta den här sidan åt dig. Sidan är också tillgänglig på engelska.

Vad händer om en kund avbeställer en produkt eller tjänst från min återförsäljarbutik?

Om en kund avbeställer en produkt eller tjänst sker inga ytterligare förnyelser och därför tjänas inga ytterligare provisioner in. Om produkten är berättigad till återbetalning tas provisionen som tjänas ut från försäljningen bort. Om återbetalningen är proportionerlig proportioneras också den borttagna provisionen.

Du kan också se en återbetalning, vilket är en återkallelse eller återföring av en redan bearbetad betalning. Återbetalningar begärs vanligtvis av en köpare som har en tvist med säljaren eller säljaren och som gör en anmälan till sitt kreditkortsföretag eller finansinstitut. Provision tas också bort när en återbetalning har slutförts.

Mer information